Gratis rådgivning i Asker

Vi drifter kommunens tilbud om gratis og uavhengig energirådgivning for alle boliger i Asker.

Kontakt oss via kommunens e-post: energiradgiver@asker.kommune.no.

Vi tar i mot spørsmål og kan komme på befaring.

En befaring tar vanligvis ca en time og følges opp av en skriftlig rapport.

Du kan blant annet få råd om:

• Hvordan redusere varmetap og energibehov?

• Hvilket tiltak har størst effekt?

• Hva er mest lønnsomt?

• Hvordan utnytte fornybar energi?

• Hva koster det og hvor mye kan spares?

Les mer Asker kommunes hjemmeside:  https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/energiradgivning/