Vårt tilbud

Hvilke råd trenger du?

Exergia tilbyr ulike pakker for tilpasset rådgivning.

GRATIS KONSULTASJON

Ofte starter vi med en gratis konsultasjon for å finne ut behovet. Kontakt oss på info@exergia.no eller telefon 93009955 for å avklare behovet.

MØTE PÅ NETT OG RAPPORT

På grunnlag av tegninger, tilstandsrapport (for eksempel et salgsprospekt) og/eller  din beskrivelse kan vi kartlegge hvilke tiltak som bør prioriteres.  Er det mest å spare på å etterisolere, sette inn varmepumpe, nye vinduer eller montere solceller?  Er det noe poeng med 3-lags glass og hvilke tiltak bør gjøres og hva bør utsettes til det oppstår et behov for modernisering og vedlikehold?

Pris kr 2.160,- inkl mva. Dette inkluderer en standardisert rapport med handlingsplan og utfyllende informasjon om tiltaket energibesparelse og aktuelle tilskudd.

BEFARING OG RAPPORT

Ofte er det lettere å vise enn å forklare. På befaring gjøres en gjennomgang av eksisterende varmetap, energisluk og behov for vedlikehold og oppgradering som grunnlag for anbefalinger.

Pris 3.000,- inkl mva. Dette inkluderer en standardisert rapport med handlingsplan og utfyllende informasjon om tiltaket energibesparelse og aktuelle tilskudd.  Reisekostnader etter avtale – ofte kan vi kombinere med andre oppdrag i regionen.

RÅDGIVNING MED TILSKUDD FRA ENOVA

Får å få tilskudd fra Enova for energirådgivning må rådgiveren gjøre  oppmåling og energimerke boligen slik den er i dag og slik den vil bli etter planlagte tiltak. Dette betyr mer omfattende energiberegninger og dette alternativet er mest aktuelt for de som planlegger omfattende rehabilitering og som vil søke ENOVA-tilskuddet for oppgradering av bygningskropp.

Pris kr 10.000,- inkl mva.  Kostnad ved evt. tidligere nettmøte eller befaring trekkes fra. Tilskudd fra Enova vil dekke kr 5.000,-.

Rapporten fra Exergia vil gi deg en konkret tiltaksliste for hva som må gjøres for å oppfylle kravene for tilskudd fra Enova. I tillegg gir rapporten utfyllende informasjon tiltakene og energibesparelse. Vi vil også til slutt bekrefte gjennomførte tiltak slik at du kan få utbetalt tilskuddet på 100-150.000 kr for energioppgraderingen fra ENOVA.    

Reisekostnader etter avtale – ofte kan vi kombinere med andre oppdrag i regionen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.